Sara Huws

Sara Huws

Golwg360

Procio’r plismyn iaith

“Sathru ar yr iaith am sbort wnes i, a joio mas draw wrth wneud, hefyd”

Beth yw’r gair Cymraeg am ‘millennial’?

‘Dyma’r cwestiwn a lamodd wrth i radio’r car faglu o Radio 1 i sianel ‘oldies’ dros y penwythnos – a chanfod fod seiniau honno lawer yn fwy …

Dwi rili, rili, isie Sash Huw Fash

“Unwaith i fi osod nod i mi fy hun, wna i hela fy mhrae am amser maith os oes raid”

Stamp swyddogol UNESCO – dathlu’r dirwedd a’r cymunedau ar y llwyfan byd-eang

“Nid ar chwarae bach, chwaith, mae cael gafael ar stamp swyddogol UNESCO – mae’n fy mlino fi jyst meddwl am nifer y pwyllgorau gymrodd y …

Llyfrgell sy’n cynnig byd o bosibiliadau

Dros yr wythnosau diwethaf dw i wedi bod yn chwilota yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau’r Brifysgol

Er Clod Cymhlethdod

Mae hi dipyn yn haws, a mwy boddhaol, gwrthwynebu symbol, nag ymgymryd â chymhlethdodau ac anghysondebau pobol

Llonyddwch y dyfroedd yn tawelu’r enaid

Ar ôl blwyddyn o deimlo fel teithwraig mewn nant gul, flin, yn taro’r creigiau ar y ffordd, roedd fel cyrraedd aber

Ffynhonnell ddi-dor y ffôn symudol

Beth yw pwrpas y llif di-dor o wybodaeth, os na allwn ni ei ddeall, na rhoi mwy nag ennyd i’w ystyried?

Cyfaddefiad: dwi’n ymgyrchydd crap

Dwi’n codi llais pan fo’n briodol, gwrando ar adegau eraill. Ond mae ymgyrchu confensiynol yn fy mlino

Cam cyffrous ond dychrynllyd

Dim campws, dim cyfoedion, dim cap a gŵn – fe ddewisais i amser rhyfedd iawn i fynd yn ôl i’r coleg