Sara Huws

Sara Huws

Creisus canol oed – antur ardderchog

Sara Huws

“Roedd hi’n ddwy flynedd yn union ers fy ysgariad wythnos diwetha – a dw i wedi bod yn dathlu”

Gwylio pasiant rhyfedd trwy hidlen

Sara Huws

“Er gwaetha pawb a phopeth, parhau mae’r Goron – gwrthrych, syniad a symbol disymud, dideimlad”

Perspectif ar Pride

Sara Huws

“Ac atgoffa fy hun i wenu’n neis wrth orymdeithio yn wyneb y paparazzi dinesig, rhag ofn i’n resting bitch face droi fyny ar-lein …

O beach bum brycheulyd i golofnydd craff

Sara Huws

“Mae rhywbeth llawer iawn mwy llon ac ystyrlon i’w ganfod wrth gerdded gyda phobl, am rannu stori a brechdan, neu baneidiau ar stepen …

Clwy’r Mwnci yn dechre codi ei ben yn y brifddinas

Sara Huws

“Clywais gan ffrindiau oedd wedi eu troi ymaith gan glinigau brechiad MPX, ac eraill oedd wedi wynebu homoffobia a gwybodaeth annelwig gan …

Y Menywod Cryfion sy’n tynnu lori

Sara Huws

Roedd eu gwylio wedi fy nghynhyrfu, a fy ysbrydoli, ond ymysg y peiriannau mwg a’r gerddoriaeth uchel a’r haul, roedd yn ddiwrnod gorlawn o synhwyrus

Ffraeo am yr hawl i werthu cannwyll

Sara Huws

“Roeddwn i wedi gadael sylw ar fideo am sgandal hawlfaint canhwyllau fizzy foam”

Cyfri fy mendithion

Sara Huws

“Fe ges wahoddiad i dreulio fy nos Sadwrn gyda’r Songbirds, a sefydlwyd fel côr lesbaidd yma yn y ddinas”

Dim ond yn glanhau pan fydd pobol yn ymweld

Sara Huws

“Mae’r syniad o lygaid o’r ‘tu allan’ yn craffu ar fy sgyrtins a fy safonau byw yn ddigon i symbylu 48 awr o lanhau ffrantig”

Dan Ddylanwad?

Sara Huws

“Dw i, fel llawer o fy nghenhedlaeth, wedi gwneud tipyn o waith amgen i gadw dau ben llinyn ynghyd dros y blynyddoedd”