Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Pryder wrth i wal restredig Gradd II gael ei dymchwel yng Nghastell Gwrych

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Rydym yn rhannu pryderon gyda thrigolion fod rhan o’r wal ffin restredig wedi cael ei difrodi,” meddai llefarydd ar ran Castell Gwrych

ITV yn talu am ganolfan groeso newydd yng nghastell Gwrych

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Fe wnaeth Storm Arwen achosi cryn ddifrod i set y gyfres I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Datblygwr wedi cael caniatâd i godi wyth tŷ i deithwyr, yn groes i gyngor swyddogion cynllunio

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r datblygiad newydd yn golygu y bydd 21 o gartrefi ar y safle yn Nhywyn yng Nghonwy yn lle 13

Llifogydd cyson yn gorfodi clwb pêl-droed i ystyried symud

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r sefyllfa’n costio miloedd o bunnoedd bob blwyddyn i Glwb Pêl-droed Llanrwst
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Gwahardd cynghorydd am sefyll fel aelod annibynnol yn erbyn cyd-aelod o’i blaid

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Trystan Lewis, cynghorydd Pensarn, bellach yn sefyll yn ward Llansannan yn erbyn Susan Lloyd-Williams, sy’n gynghorydd ers 2008
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Ysgol i blant ag awstiaeth gam yn nes yn sgil sêl bendith Cabinet Cyngor Sir Ddinbych

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae disgwyl i gapasiti Ysgol Plas Brondyffryn godi o 116 i 220 fel rhan o’r cynlluniau