Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Trafod ailadeiladu Ysgol Uwchradd Prestatyn wythnos nesaf

Mae llawer o gwynion wedi codi ynghylch safon adeiladau’r ysgol, sy’n disgyn i ddarnau yn ôl rhai

Lladd ar Lywodraeth Cymru am fethu darparu digon o arian i dalu am godiad cyflog athrawon

Cabinet Cyngor Conwy wedi penderfynu y bydd rhaid i ysgolion y sir dalu am y bwlch ariannol o £350,000

Un o gynghorau sir y gogledd yn cefnu ar benderfyniad i godi mwy o dreth ar ail gartrefi

Bydd perchnogion ail gartrefi yng Nghonwy yn talu premiwm o 25% o fis Ebrill 2022, gan aros ar y lefel bresennol

Cynllun i godi cyflogau cynghorwyr Sir Conwy yn “sarhad”

Pe bai’r cynnydd yn cael ei gymeradwyo, byddai’r newidiadau yn cael eu cyflwyno erbyn etholiadau lleol fis Mai nesaf

Rhieni yn cwyno am safonau gwael Ysgol Uwchradd Prestatyn

Un rhiant yn honni gweld disgybl anabl yn llusgo ei hun gerfydd ei ben ôl fyny set o risiau, achos bod dim lifft ar gael

Gwynedd â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yng Nghymru

Mae gan y sir 694.4 achos ymhob 100,000 o’r boblogaeth

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Ysgolion Conwy yn wynebu bil o hyd at £350,000

Cyngor Conwy yn wynebu “penderfyniadau anodd”

Plaid Cymru’n cadw sedd ar Gyngor Sir Ddinbych

Gwyneth Ellis yn olynu Mabon ap Gwynfor fel aelod ward Llandrillo

Honni bod Ysgol Uwchradd Prestatyn yn syrthio yn ddarnau a’r to yn gollwng

“Mae ein plant yn cael eu dysgu mewn adeiladau gorlawn gyda bwcedi yn dal dŵr o’r to sy’n gollwng, a phlastar yn disgyn oddi ar y waliau”