Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cyflwyno cais i adeiladu canolfan gymunedol a chaffi ar dir ysgol Gymraeg

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae disgwyl penderfyniad ynghylch y cais ar gyfer Ysgol Cwm Brombil dros y misoedd nesaf
Y ffwrnais yn y nos

Dwsinau allan mewn tywydd garw i gefnogi gweithwyr dur Tata

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r diwydiant dur, gan gynnwys y safle ym Mhort Talbot, yn wynebu dyfodol ansicr

Reslo’n dod i Flaenau Gwent

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r digwyddiad yn cael ei ddisgrifio fel un o’r rhai mwyaf erioed yng nghymoedd y de

Disgwyl agor ysgol Gymraeg newydd er gwaethaf ymateb cymysg

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae nifer o ymgynghoriadau wedi’u cynnal ar yr ysgol arfaethedig newydd ym Mhorthcawl