Gwern ab Arwel

Gwern ab Arwel

Rhostryfan

‘Yma o Hyd’: “Gobeithio fydd o’n ffordd reit dda o godi hwyl,” medd Dafydd Iwan

Gwern ab Arwel

Fe fydd Dafydd Iwan yn canu’r gân cyn y gêm yn erbyn Awstria nos Iau (Mawrth 24)

Dwy flynedd ers dechrau’r cyfnod clo cyntaf: yr unigolion sydd wedi arallgyfeirio

Gwern ab Arwel

Mae golwg360 wedi bod yn holi rhai o’r unigolion wnaeth arallgyfeirio yn ystod y pandemig

Cynghorydd o’r Rhondda yn rhoi’r gorau i’w swydd ar ôl gwasanaethu ei gymuned am dros 40 mlynedd

Gwern ab Arwel

“Fyddai dim un ymgyrch ddim wedi gallu digwydd heb gefnogaeth y bobol yn y gymuned,” meddai’r Cynghorydd Geraint Davies
Owen Hurcum Dirprwy Faer Bangor

“Mae wedi bod yn brofiad anhygoel,” medd Maer Bangor, sy’n camu o’r neilltu ym mis Mai

Gwern ab Arwel

Owen Hurcum, y Maer anneuaidd cyntaf yn y byd, wedi bod yn siarad â golwg360

Gwerthu printiau o furlun poblogaidd i godi arian ar gyfer Wcráin

Gwern ab Arwel

“Mae’n gyfle i godi arian angenrheidiol i’r Pwyllgor Argyfyngau Trychineb”

Cwmnïau newyddion yn nwylo pobol Cymru yn “hanfodol” i fuddiannau cymunedau

Gwern ab Arwel

“Mae hanes yn awgrymu pan aiff pethau’n galed, elw a difidendau i gyfranddalwyr fydd yn cyfri fwyaf i gwmnïau mawr fel hyn”

Merched angen help ariannol ac emosiynol i chwarae rygbi ar y lefel uchaf

Gwern ab Arwel

“Mae angen [i’r Undeb Rygbi] greu llwybr mwy pendant i genod gael cyrraedd lefel broffesiynol”

Perchennog busnes yn “hynod o siomedig” y bydd rhaid iddi adael ei bwyty yn Aberystwyth

Gwern ab Arwel

Cafodd Angeles Santos Rees wybod y bydd yn rhaid iddi symud allan o adeilad Y Cambria erbyn mis Mehefin

#MiliwnOGamau i ddod â dysgwyr Cymraeg ynghyd

Gwern ab Arwel

“Hybu’r iaith a hybu byd natur ydi pwysigrwydd yr holl beth,” meddai’r naturiaethwr Iolo Williams, sy’n arwain y teithiau

Ymarferion Côr Eisteddfod Tregaron yn ailgychwyn ar ôl dros ddwy flynedd o seibiant

Gwern ab Arwel

Fe fydd ymarfer cyntaf Côr yr Eisteddfod ers dechrau’r pandemig yn cael ei gynnal yn Llanbedr Pont Steffan heno