Gwern ab Arwel

Gwern ab Arwel

Rhostryfan

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360 BangorFelin360
Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Elfennau digidol yr Eisteddfod AmGen yn “agor y potensial” i eisteddfodau’r dyfodol

Mae’n bosib y bydd rhai elfennau digidol o’r Eisteddfod eleni yn aros yn y tymor hir

Ymgyrchwyr wedi siomi â phenderfyniad i ollwng ‘mwd niwclear’ ym Môr Hafren

Mae cwmni trydan EDF Energy yn bwriadu gollwng mwd o safle Hinkley Point C i’r môr oddi ar arfordir Gwlad yr Haf

Rhiant o Ynys Môn yn ymgyrchu’n erbyn ystafelloedd newid neillryw “peryglus”

Mae Cyngor Ynys Môn wedi troi pob ystafell newid mewn lleoliadau hamdden yn rhai neillryw (unisex) yn ystod y pandemig

Dyw'r Brifwyl heb ymweld â Thregaron o'r blaen

Gohirio eisteddfodau lleol wedi gadael bwlch mewn cymunedau

Mae pryderon am ddyfodol eisteddfodau lleol wedi i lawer ohonyn nhw gael eu gohirio yn ystod y pandemig

Y gwaith o adfywio’r Cei Llechi yng Nghaernarfon wedi ei gwblhau

Mae’r prosiect gwerth £5.8m bellach wedi ei gwblhau, gyda busnesau eisoes yn symud i mewn i’r unedau

Diffyg gweithwyr yn achosi silffoedd gwag mewn archfarchnadoedd

“Rydyn ni’n trio ein gorau i gael cynnyrch i mewn…” medd rheolwr un archfarchnad

“Angen gweithredu ar frys” i helpu’r sefyllfa twristiaeth yn Llanberis, medd Siân Gwenllian

Mae’r AoS dros Arfon wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd i fynegi pryderon lleol

Sinema Galeri Caernarfon ar agor unwaith eto

Dyma’r tro cyntaf iddyn nhw agor eu drysau ers mis Mawrth 2020

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â’r sir mewn cartrefi modur

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan