Catrin Lewis

Catrin Lewis

Cefnogaeth y Senedd i ddatganoli dŵr yn “annigonol”

Catrin Lewis

“Briwsion yn unig” fyddai datganoli dŵr a dydy cefnogaeth y Senedd ddim o reidrwydd yn sicrhau y bydd y broses yn mynd yn ei blaen, medd Gwern Gwynfil

‘Angen i ofal anhwylderau bwyta roi mwy o ystyriaeth i iechyd meddwl’

Catrin Lewis

“Mae yno wir elfennau y buasai modd eu gwella o ran edrych ar yr elfennau seicolegol a deall ein bod ni’n unigolion ac nid jyst pwysau neu ystadegau”

Grŵp menywod newydd y Senedd yn annog cydraddoldeb o fewn gwleidyddiaeth

Catrin Lewis

Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar drafod polisïau a chyfreithiau newydd, ac yn galluogi menywod i gefnogi ei gilydd ynghyd â menywod eraill

Cefin Campbell ddim am sefyll yn ras arweinyddol Plaid Cymru

Catrin Lewis

Dywed yr Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru ei fod yn “aelod cymharol newydd o’r Senedd, sydd yn dal i ffeindio’i draed”

Cynyddu Treth y Cyngor yn corddi’r cyhoedd  

Catrin Lewis

Mae Golwg wedi bod yn holi sawl Arweinydd Cyngor Sir am y rhesymau tros godi trethi lleol eto eleni

Rali ‘Nid yw Cymru ar werth’ ar benwythnos y Coroni

Catrin Lewis

Bydd y dramodydd Mared Llywelyn yn annerch protestwyr ar Faes Caernarfon er mwyn pwyso am ddatrys problem Tai Haf sydd wedi “gwaethygu’n ofnadwy”

Peredur Griffiths yn croesawu cau pwll glo Ffos-y-Fran

Catrin Lewis

Ei bryder e a’r Prif Weinidog Mark Drakeford yw na fydd y safle’n cael ei adfer yn llawn

Pryder y bydd cau banciau’n ynysu pobol oedrannus a bregus

Catrin Lewis

Rhaid sefydlu banc cymunedol er mwyn sicrhau bod gan bawb fynediad, medd Cefin Campbell

Twf ym mwlch cyflogaeth anabledd Cymru

Catrin Lewis

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod nhw am ymrwymo i gau’r bwlch a sicrhau gweithleoedd “cynhwysol a chefnogol”

‘Dim digon o gydnabyddiaeth i anhwylder cyn mislif’

Catrin Lewis

Mae angen cymorth i deuluoedd, yn ôl Plaid Cymru