Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi goroesi pleidlais hyder

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Fe wynebodd David Simpson y bleidlais hyder mewn cyfarfod fore heddiw (dydd Iau, Mai 18)

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd yng nghanol Ceredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynlluniau ar y gweill i godi Ysgol Gynradd Dyffryn Aeron ar safle tir glas yn Felinfach

Sir Benfro’n gwadu adroddiadau am droi parc gwyliau’n ysbyty maes Covid-19

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mai’r Cyngor Sir oedd wedi awgrymu safle Bluestone

Cynghorydd sydd wedi’i gyhuddo o wneud sylw hiliol ddim yn ynad bellach

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Yn ôl yr honiadau, dywedodd Andrew Edwards ei fod yn “credu y dylai pob dyn gwyn gael dyn du fel caethwas, neu fenyw ddu fel caethwas”

Cynghorydd yn Sir Benfro’n tynnu’n ôl o’r grŵp Ceidwadol tros honiadau o sylwadau hiliol

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dywedodd Andrew Edwards ei fod yn “credu y dylai pob dyn gwyn gael dyn du fel caethwas, neu fenyw ddu fel caethwas”