Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ysgol Llyn-y-Forwyn

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg newydd yng Nghwm Rhondda

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn y cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd yng Nglynrhedynog
Rhondda Cynon Taf

Datgelu achos y llifogydd yn Nhreorci ddwy flynedd yn ôl

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Dŵr ffo dros y tir ar y bryniau dros y dref oedd y prif achos, yn ôl adroddiad newydd

Oedi ar benderfyniad i gynnal Eisteddfod yr Urdd ym Merthyr

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Bydd y Cyngor nawr yn ystyried yr adroddiad, sy’n argymell cynnal yr ŵyl yn y dref, yn y dyfodol

Dŵr o fryniau serth y Rhondda oedd achos llifogydd Treherbert

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol) a Gohebydd Golwg360

Pum ceuffos wedi eu nodi fel rhai a achosodd y llifogydd i eiddo, gyda’r pump ohonyn nhw mewn dwylo preifat.

Cynnig cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd ger Pontypridd

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol) a Gohebydd Golwg360

Y cais yn cynnig adeiladu ysgol newydd gwerth £12.5m ar safle Ysgol Heol y Celyn yn Rhydyfelin, gyda’r disgwyl iddi agor ym mis Medi 2024

Cyngor Merthyr Tudful am gynnal pleidlais dros statws dinas

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol) a Gohebydd Golwg360

Bydd y cyngor sir yn cyfarfod wythnos nesaf er mwyn pleidleisio dros wneud ymgais swyddogol am statws dinas

Cyngor Rhondda Cynon Taf i wario £6m ar ffyrdd

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae hynny’n cynnwys £2 miliwn yr un i gynlluniau ffordd osgoi Llanharan a ffordd yr A4119

Disgwyl i gynghorwyr gymeradwyo estyniad gwerth £12 miliwn ar gyfer ysgol Gymraeg yng Nghwm Cynon

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Byddai’r cynlluniau yn golygu fod lle i 187 o ddisgyblion cyfrwng Cymraeg ychwanegol yn Ysgol Gyfun Rhydywaun