Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Golwg360

Disgwyl i gynghorwyr gymeradwyo estyniad gwerth £12 miliwn ar gyfer ysgol Gymraeg yng Nghwm Cynon

Byddai’r cynlluniau yn golygu fod lle i 187 o ddisgyblion cyfrwng Cymraeg ychwanegol yn Ysgol Gyfun Rhydywaun