• Etholiad ’24 – etholaeth Wrecsam
  • Pwy fydd Dysgwr y Flwyddyn 2024?
  • Y ferch sy’n cyflwyno’r flodeuged, cyfeilio i gôr a phodledu
  • Rhys Meirion ar y gitâr – y seren opera yn canu’r blŵs
  • Baledi ar biano sy’n suo a swyno – holi Lleucu Gwawr
  • “Mae gen i deimlad y bydd Noel Mooney eisiau enw mawr fel y rheolwr nesaf” – Phil Stead