Mae Nasir Jamshaid, cricedwr rhyngwladol o Bacistan, wedi pledio’n euog i gyhuddiad o gynllwynio i lwgrwobrwyo cyd-chwaraewyr.

Mae’r cyhuddiad yn ymwneud â betio ar agweddau o gêm ugain pelawd.

Fe wnaeth y cricedwr 33 oed, sy’n byw yn Walsall ac wedi cynrychioli ei wlad 60 o weithiau, newid ei ble yn Llys y Goron Manceinion ar ôl dechrau’r achos.

Mae dau ddyn arall, y trefnydd 36 oed Yousef Anwar o Slough a Mohammed Ijaz, 34 oed o Sheffield, wedi pledio’n euog i gyhuddiadau o gynllwynio i lwgrwobrwyo.

Bydd y tri yn cael eu dedfrydu ym mis Chwefror.

Daw’r achos wrth i Bacistan baratoi i gynnal gemau prawf am y tro cyntaf ers pryderon diogelwch yn dilyn ymosodiad brawychol yn 2009.

Ond mae’r cyhuddiadau’n ymwneud ag ymgais i fetio yn y Bangladesh Premier League yn 2016 a betio yn y Pakistan Super League yn 2017.

Cynllwyn 2016

Daeth y cynllwyn i’r amlwg ar ôl i blismon cudd fynd at y rhwydwaith oedd yn trefnu’r troseddau ar ran criw betio.

Yn y ddau achos, roedd Nasir Jamshaid wedi cytuno i beidio â sgorio’r un rhediad oddi ar ddwy belen gyntaf pelawdau yn gyfnewid am swm o arian.

Fe wnaeth e drafod a chydlynu cynllwyn mewn gêm rhwng Islamabad United a Peshawar Zalmi yn y Pakistan Super League.

Cafodd yr awdurdodau wybod am y cynllwyn ymlaen llaw, ond fe wnaethon nhw roi caniatâd i’r gêm fynd yn ei blaen beth bynnag.

Fe wnaeth y tri diffynnydd gyfarfod yn Slough yn 2016, lle dywedodd Yousef Anwar fod ganddo fe chwe chwaraewr yn Bangladesh oedd yn barod i fod yn rhan o’r cynllwyn.

Mewn cyfarfod arall yn Slough, fe wnaeth Yousef Anwar ddatgelu enwau’r chwaraewyr, gan gynnwys Nasir Jamshaid a Sharjeel Khan, dau o chwaraewyr Ranjpur.

Roedd disgwyl i Nasir Jamshaid weithredu’r cynllwyn mewn gêm yn erbyn Dhaka Dynamites, ond fe wnaeth e dro pedol ar y funud olaf.

Wnaeth e ddim chwarae mewn gêm arall oedd wedi cael ei chlustnodi yn erbyn Barisal Bulls.

Cynllwyn 2017

Fis Ionawr 2017, fe wnaeth Yousef Anwar gyfarfod â’r swyddog cudd a Nasir Jamshaid mewn bwyty yn Birmingham.

Yno, cafodd Sharjeel Khan a Khalid Latif eu henwi fel dau chwaraewr oedd yn barod i gymryd rhan yn y cynllwyn yn y Pakistan Super League.

Cafodd taliadau eu trafod mewn cyfres o negeseuon testun rhwng Yousef Anwar a Nasir Jamshaid cyn ac ar ôl y gêm.

Fe wnaeth yr awdurdodau holi Sharjeel Khan a nifer o chwaraewyr eraill ar ôl y gêm, a chafodd ffonau symudol eu cymryd oddi arnyn nhw.

Cafwyd hyd i nifer o ddarnau o dystiolaeth mewn bag fod Khalid Latif yn rhan o’r cynllwyn.

Mae Nasir Jamshaid wedi’i wahardd o’r byd criced am ddeng mlynedd, tra bod Sharjeel Khan a Khalid Latif wedi’u gwahardd am bum mlynedd yr un.