Mae’r llysoedd yn ninas Delhi Newydd yn India yn dweud y byddan nhw’n cosbi’r llywodraeth pe na baen nhw’n sicrhau cyflenwadau ocsigen sy’n angenrheidiol er mwyn brwydro’r argyfwng Covid-19.

Roedd gostyngiad bach mewn achosion erbyn heddiw (dydd Sul, Mai 2).

392,488 yw’r ffigwr diweddaraf ledled India, i lawr o 401,993 24 awr yn ôl.

Mae 3,689 yn rhagor o bobol wedi marw yn ystod y cyfnod hwn, sy’n mynd â’r ffigwr ers dechrau’r pandemig i 215,542.

Ond mae lle i gredu nad yw’r ffigurau’n gwbl gywir a bod llawer iawn mwy o bobol wedi’u heintio ac wedi marw.

Ymateb y llywodraeth

Mae’r llywodraeth wedi bod yn defnyddio pob math o drafnidiaeth er mwyn sicrhau bod tanceri ocsigen yn cyrraedd yr ardaloedd lle mae’r sefyllfa ar ei gwaethaf a lle mae ysbytai dan gryn bwysau.

Bu farw 12 o bobol ar beiriannau ocsigen yn Delhi Newydd ddoe (dydd Sadwrn, Mai 1), a hynny ar ôl i ysbytai redeg allan o gyflenwadau am 80 munud.

Fe wnaeth y Times of India adrodd am 16 yn rhagor o farwolaethau mewn ysbytai yn Andhra Pradesh a chwech yn rhagor yn Gurgaon oherwydd diffyg cyflenwadau ocsigen.

Daw’r ymateb gan awdurdodau ysbytai ar ôl i gyfyngiadau clo India gael eu hymestyn am wythnos arall.

“Digon yw digon,” meddai Uchel Lys Delhi Newydd, sy’n dweud y byddai’n barod i gosbi swyddogion llywodraeth yn sgil y diffyg cyflenwadau ocsigen.

“Allwn ni ddim cael pobol yn marw,” meddai’r barnwyr Vipin Sanghi a Rekha Patil, sy’n dweud eu bod nhw’n barod i ddechrau camau dirmyg llys.

Bu farw 412 o bobol yn Delhi Newydd dros y 24 awr diwethaf – y nifer fwyaf ers dechrau’r pandemig.

Mae’r fyddin eisoes wedi agor eu hysbytai i drigolion cyffredin, ac mae llywodraeth India wedi rhoi pwerau ariannol arbennig i’r fyddin gael sefydlu cwarantîn ac ysbytai ac i brynu nwyddau hanfodol.

Mae’r fyddin hefyd wedi galw 600 o gyn-feddygon sydd wedi ymddeol er mwyn iddyn nhw ddychwelyd i’r gwaith, ac mae’r llynges hefyd wedi darparu 200 o gynorthwywyr iechyd ar gyfer ysbytai.

Brechlynnau

Mae India bellach yn dweud y gall pawb dros 18 oed dderbyn brechlyn.

Ers mis Ionawr, mae 10% o drigolion y wlad wedi derbyn un dôs, ond dim ond tua 1.5% sydd wedi cael dau ddôs.

Mae dros 156m dos wedi’u rhoi yn y wlad erbyn hyn.

Mae taleithiau eisoes yn dweud nad oes digon i bawb, ac mae rhai yn cael trafferth brechu pawb dros 45 oed, hyd yn oed.

Mae’r Unol Daleithiau, Prydain, yr Almaen a sawl llywodraeth arall wedi bod yn anfon cyflenwadau i India er mwyn helpu i geisio datrys y sefyllfa.