Mae gwirfoddolwr eglwysig wedi cael ei gyhuddo ar ôl cyfaddef iddo roi eglwys gadeiriol ar dân yn Llydaw.

Cafodd yr adeilad o’r bymthegfed ganrif yn Nantes ei ddifrodi’n sylweddol ar Orffennaf 18.

Cyn hyn, roedd y dyn 39 oed o Rwanda wedi cael ei holi a’i ryddhau o’r ddalfa ond pan gafodd ei holi ymhellach dros y dyddiau diwethaf, fe ddywedodd ei fod yn gyfrifol am y weithred fwriadol oedd wedi dinistrio’r organ a ffenestri amryliw.

Mae ei gyfreithwyr yn dweud ei fod yn difaru’r hyn oedd wedi digwydd.

Fe ddywedodd ei fod e wedi cynnau tri thân wrth gloi’r eglwys gadeiriol, ond dydy hi ddim yn glir pam iddo wneud hynny.

Fe allai gael ei garcharu am hyd at ddeng mlynedd.