Mae dyn 51 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio, wedi i fachgen 12 oed gael ei ladd mewn achos “bwriadol” o daro a ffoi o flaen ysgol yn  Essex.

Mae Heddlu Essex yn cadarnhau mewn datganiad heddiw (dydd Mawrth, Rhagfyr 3) fod y dyn o Loughon wedi’i arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ac o geisio achosi marwolaeth trwy yrru’n beryglus.

Mae’r gyrrwr hefyd yn wynebu cyhuddiadau o achosi cyhuddiadau sy’n cynnwys achosi niwed difrifol trwy yrru; o fethu â stopio ar safle gwrthdrawiad; ;ac o yrru heb yswiriant.

Mae blodauu wedi’u gadael o flaen Debden Park High School yn Loughton, wedi marwolaeth y bachgen 12 oed, ac wedi i ddynes 23 oed hefyd gael ei hanafu.