Mae yno ostyngiad yn lefelau bywiogrwydd a gweithgaredd gorfforol plant erbyn iddyn nhw orffen yn yr ysgol gynradd, yn ôl ymchwil newydd.

Ar gyfer taled, collodd blant fwy nag awr o ymarfer corff pob wythnos rhwng yr oedran chwech a 11, meddai’r ymchwil.

Edrychodd ymchwilwyr ymddygid mwy na 2,000 o blant o 57 ysgol wahanol ar gyfer yr ymchwil.

Darganfuwyd yr ymchwilwyr fod plant colli 17 munud o weithgaredd corfforol pob wythnos yn flynyddol.

“Mae’r rhifau yma’n profi fod yn rhaid gwneud mwy i sicrhau fod ein plant yn aros yn fywiog,” meddai Russ Jago o Brifysgol Bryste.

“Nid cael plant i wneud mwy o ymarfer corff yw’r bwriad, ond yn hytrach cadw eu lefelau gweithgaredd corfforol.”