Mae dyn 38 oed a darfodd ar seremoni Sul y Cofio trwy gynnau tân gwyllt o ffenest llofft ei fflat, wedi ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar.

Fe gynheuodd Stuart Potts dân gwyllt ar ddiwedd y ‘Last Post’ wrth y gofeb yn Salford, ac wrth i gannoedd o bobol blygu pen i fod yn dawel am ddau funud o dawelwch yn Eccles, Salford ddydd Sul (Tachwedd 10).

Fe blediodd yn euog i gynnau tân gwyllt mewn man cyhoeddus ac i drosedd yn ymwneud â’r drefn gyhoeddus.

Er hynny, fe geisiodd honni mai cynnau tân gwyllt fe “arwydd o barch” yr oedd.