Mae dynes o Galiffornia wedi bod yn dysgu Cymraeg yn ystod oriau mân y bore yng nghwmni ei chi, Puck.

Dechreuodd Ariel Jackson ddysgu Cymraeg rai blynyddoedd yn ôl ar gwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond ers y cyfnod clo mae hi wedi bod yn dilyn cwrs ar-lein.

Cafodd ei swyno gan yr iaith pan ddaeth ar ei gwyliau i Gymru gyda’i mam rai blynyddoedd yn ôl.

Wrth deithio o amgylch y wlad, roedd hi’n mwynhau ceisio darllen yr arwyddion Cymraeg, a phenderfynodd yn y fan a’r lle ei bod hi am drio dysgu’r iaith.

“Es i i Aberystwyth bedair gwaith cyn y cyfnod clo i ddysgu Cymraeg dros yr haf, cyn ymuno â’r cwrs haf ar-lein am 1 o’r gloch y bore yn ystod hafau 2020 a 2021,” meddai Ariel Jackson.

“Dw i bellach yn dilyn cwrs lefel Uwch gyda Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Aberystwyth ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

“Yn ffodus, mae hwnnw am 10 o’r gloch y bore yma yng Nghaliffornia!”

“Caru’r dosbarthiadau”

Un o uchafbwyntiau wythnos Ariel Jackson a Puck y ci ydi mynychu’r dosbarthiadau rhithiol, gan ei bod hi’n gallu dysgu’n gyson, yn hytrach na dysgu popeth mewn mis bob haf.

“Dw i’n caru’r dosbarthiadau rhithiol,” meddai.

“Mae’r dysgwyr eraill a’r tiwtor mor gyfeillgar a dw i’n mwynhau dod i adnabod pawb yn y dosbarth.

“Mae Puck hefyd yn mwynhau cymryd rhan yn y wers. Mae’n eistedd wrth fy ochr ac yn dweud ‘Shwmae’ ac mae’r dysgwyr yn ymateb gan ddweud ‘Helo Puck!'”

Gan nad yw hi’n bosib i Ariel Jackson ymarfer ei Chymraeg tu allan i’r dosbarthiadau rhithiol, mae gwrando ar Radio Cymru a gwylio S4C Clic wedi bod o gymorth iddi.

Rhai o’i hoff raglenni yw Iaith ar Daith ac Am Dro, ac mae hi’n hoff o wrando ar Galwad Cynnar a phodlediad BBC Radio Cymru i ddysgwyr, Pigion.

Hobi ydi dysgu’r Gymraeg iddi ar y funud, ond ei breuddwyd yw datblygu hynny ymhellach.

“Dw i’n hapus yma ar hyn o bryd, ond pan fyddai’n rhugl yn y Gymraeg, fy mreuddwyd ydy gweithio fel tiwtor dysgu Cymraeg neu gyfieithydd… ac o bosib symud i Gymru rhyw ddydd.”