Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Arestio dwy ddynes yn dilyn llofruddiaeth plismon

Gweddw a phlant Pc Dave Phillips yn gosod blodau ar y safle lle cafodd ei ladd

Logo Golwg360
Cymru

Lefelau cwynion yn erbyn yr heddlu ar eu huchaf erioed

Cynnydd mewn cwynion ym mhob un o heddluoedd Cymru heblaw un

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Arestio dau wedi marwolaeth plismon

David Phillips wedi’i daro gan gerbyd oedd wedi’i ddwyn

Logo Golwg360
Cymru

Dyn yn y ddalfa ar amheuaeth o ddinoethi a lladrata

Arestio dyn o Lysfaen, Hen Golwyn

Logo Golwg360
Cymru

Cigydd yn ‘ymwybodol o’r risgiau’

Adolygiad Barnwrol i farwolaeth Mason Jones fu farw o E-coli yn 2005

Logo Golwg360
Cymru

Llofruddiaeth Tonypandy: Cyhuddo dau

Dynes a’i mab wedi’u cyhuddo o lofruddio Mark Hopes, 45, yn Nhrealaw

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Chwilio’n parhau am yrrwr a darodd blismon

Bu farw David Phillips, 34, wrth iddo geisio stopio tryc oedd wedi’i ddwyn

Logo Golwg360
Cymru

Yfed a gyrru: Mam yn galw am gosbau llymach

Gareth Entwhistle wedi’i garcharu am bum mlynedd a hanner am achosi marwolaeth Miriam Briddon

Logo Golwg360
Cymru

Cyhoeddi enw gwraig a fu farw yn dilyn damwain A470

Roedd Jennifer Mary Taylor yn 72 mlwydd oed, ac o Ddolgarrog

Logo Golwg360
Cymru

Dau wedi’u hanafu mewn gwrthdrawiad

Y ddau yn teithio ar feic modur yn ardal Betws-y-Coed