Logo Golwg360
Cymru

Cwest: Marwolaeth dyn mewn pwll yn ddamwain

Syrthiodd John William Lyall i Lyn y Felin yn Sir Benfro

Logo Golwg360
Cymru

A470: Un person wedi’i anafu’n ddifrifol mewn damwain

Apel am dystion i’r gwrthdrawiad rhwng Dinas Mawddwy a Dolgellau

Logo Golwg360
Cymru

Ymchwiliad Pallial: Arestio dyn 75 oed

Y dyn o Wlad yr Haf wedi’i arestio ar amheuaeth o gam-drin bachgen

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Cyhoeddi enw dyn arall fu farw yn Shoreham

Mark Reeves, 51, ymhlith 11 o bobl gafodd eu lladd yn y ddamwain sioe awyr

Logo Golwg360
Cymru

Dwyn pibellau copr o siop Tesco

Difrod gwerth £10,000 yn dilyn y lladrad yn y siop yn Nhretomas, Caerffili

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Pobl yn ansicr sut i helpu dioddefwyr trais yn y cartref

Casgliad arolwg newydd gan Gyngor ar Bopeth (CAB)

Logo Golwg360
Cymru

Cyhoeddi enw dyn, 38, fu farw mewn damwain ffordd

Deian Davies o Alltwalis wedi bod mewn gwrthdrawiad ger Pencader, Sir Gaerfyrddin

Logo Golwg360
Cymru

‘Sgandal cenedlaethol’ amseroedd ymateb ambiwlansys

Heb gyrraedd eu targedau amser am y 21 mis yn olynol

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Lori ludw Glasgow: ‘Gallai marwolaethau fod wedi’u hosgoi’

Gwrandawiad yn clywed y gallai’r gyrrwr fod wedi cymryd camau diogelwch

Logo Golwg360
Cymru

Dyn, 38, wedi’i ladd mewn damwain car

Damwain ar ffordd y B4459 ger Pencader, Sir Gaerfyrddin