Canlyniadau Eisteddfod Gadeiriol Chwilog – 21 Ionawr 2012

Cerdd

Cystadleuaeth 1af 2ail 3ydd

Blwyddyn Derbyn ac Iau.

Lili Roberts,

Efailnewydd

Bedwyr Pattinson

Cai Edwards

Nel

Blwyddyn 1 a 2.

Mari Fflur,

Bethesda

Lowri Glyn Jones,

Chwilog

Mari Glain,

Garndolbenmaen

Blwyddyn 3 a 4.

Ifan Rhys,

Llanarmon

Llyr Eurig,

Aberystwyth

Llinos Hughes,

Pencaenewydd

Elan Edwards,

Chwilog

Blwyddyn 5 a 6.

Deio Llyr,

Llandwrog

Catrin Fflur,

Chwilog

Luned Rhys,

Llanarmon

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac Iau.

Catrin Fflur,

Chwilog

Anest Eurig,

Aberystwyth

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 6 ac Iau.

Anest Eurig,

Aberystwyth

Deio Llyr,

Llandwrog

Blwyddyn 7, 8 a 9.

Mirain Evans,

Chwilog

Mali Fflur,

Llandwrog

Siwan Ll. Williams,

Y Ffor

Deuawd Blwyddyn 6 ac Iau.

Luned a Catrin,

Chwilog

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7, 8 a 9.

Mali Fflur,

Llandwrog

Mirain Evans,

Chwilog

Parti Unsain Blwyddyn 7 ac Iau.

Parti Cefnogwyr,

Chwilog

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 7, 8 a 9.

Mirain Evans,

Chwilog

Unawd Piano i Ddechreuwyr

Llinos Hughes,

Pencaenewydd

Elan Edwards,

Chwilog

Mari Griffith,

Caernarfon

Unawd Piano Blwyddyn 7 ac Iau.

Celyn Roberts,

Porthmadog

Anest Eurig,

Aberystwyth

Sara Griffith,

Caernarfon

Deuawd neu Driawd Stepio Traddodiadol Gymreig Oed Cynradd

————————–

Unawd Offerynnol Chwyth neu Linynnol Blwyddyn 7 ac Iau.

Anni Wyn,

Chwilog

Sara Griffith,

Caernarfon

Llio Davies,

Chwilog

Eluned Rhys,

Llanarmon

Unawd Offerynnol Chwyth neu Linynnol Blwyddyn 8 a hŷn.

—————————

Unawd Blwyddyn

10-13.

Catrin Parry,

Sarn

Bethan Elin,

Trefor,

Ynys Mon

Caryl Angharad,

Carmel

Unawd Piano Blwyddyn 11 ac Iau

—————————

Parti Unsain neu Deulais Blwyddyn 11 ac Iau —————————

Deuawd Lleisiol Agored.

Enlli ac Alaw Pugh,

Botwnnog

Cân Allan o Sioe Gerdd.

Elen Gwenllian,

Caernarfon

Elgan Thomas,

Llandudno

Enlli Ll. Pugh,

Botwnnog

Unawd dan 25.

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

Caryl Angharad,

Carmel

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Cân Werin neu Faled tros 15.

Enlli Ll. Pugh,

Botwnnog

Elen Gwenllian,

Caernarfon

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Deuawd Lleisiol dros 12 a than 26 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Enlli ac Alaw Pugh,

Botwnnog

Canu Emyn tros 55.

Arthur W. Parry,

Groeslon

Richard W. Roberts,

Y Ffor

Aled Jones,

Commins Coch

Unawd Cerdd Dant tros 15.

Enlli Ll. Pugh,

Botwnnog

Catrin Parry,

Sarn

Bethan Elin,

Trefor

Caryl Angharad,

Carmel

Deuawd/Triawd neu Bedwarawd

Y Triawd,

Pwllheli

Enlli ac Alaw Pugh,

Botwnnog

Unawd Gymraeg.

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Prif Unawd.

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Rhys Roberts,

Pwllheli

Côr neu Barti Cerdd Dant.

————————–

PartiMerched/Meibion/Cymysg

Parti Merched Munud Olaf, Chwilog

Côr Cymysg.

Cor Eifionydd

Llefaru

Blwyddyn Derbyn ac Iau.

Cai Edwards,

Chwilog

Blwyddyn 1 a 2.

Osian Trefor,

Deiniolen

Lowri Glyn Jones,

Chwilog

Mari Fflur,

Bethesda

Blwyddyn 3 a 4.

Ifan Rhys,

Llanarmon

Iwan Thomas,

Chwilog

Llinos Hughes, Pencaenewydd

————————–

Blwyddyn 5 a 6.

Luned Rhys,

Llanarmon

Anest Eurig,

Aberystwyth

Llio Bryfdir,

Bontnewydd

Blwyddyn 7, 8 a 9.

Owain Rhys,

Llanarmon

Parti Llefaru Blwyddyn 7 ac Iau.

—————————

Blwyddyn 10-13.

Bethan Elin,

Trefor, Ynys Mon

Caryl Angharad,

Carmel

Dan 25.

Bethan Elin,

Trefor, Ynys Mon

Elen Gwenllian,

Caernarfon

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Louise Harding,

Cwmlliniau

Prif Adroddiad.

Elen Gwenllian,

Caernarfon

Louise Harding,

Cwmlliniau

Heulen Cynfal,

Parc, Bala

Bethan Elin, Trefor

Parti Llefaru.

Lleisiau Cafflogion,

Mynytho

Llenyddiaeth

Derbyn ac Iau

{Ysgol Chwilog}

Llion

Danial

Deio a Moi

Blwyddyn 1 a 2

{Ysgol Chwilog}

Annest Elen Morgan

Gwydion Roberts

Lowri Glyn Jones

Blwyddyn 1 a 2.

———————-

Blwyddyn 3 a 4

{Ysgol Chwilog}

Elan Llwyd Edwards + Tarian

Jamie Steele

Llio Erin Williams

Blwyddyn 3 a 4.

————————-

Blwyddyn 5 a 6

{Ysgol Chwilog}

Luned Rhys,

Llanarmon

Anni Evans,

Chwilog

Hedd Edwards,

Chwilog

Blwyddyn 5 a 6.

Luned Rhys,

Llanarmon

Llio Davies,

Chwilog

Blwyddyn 9 ac Iau.

Gruffydd Davies,

Chwilog

Owain Rhys,

Llanarmon

Blwyddyn 10 a 11.

Meleri Jones,

Ysgol Glan y Môr,

Pwllheli

Lisa Evans,

Ysgol Glan y Môr,

Pwllheli

Blwyddyn 12 a 13.

Meinir Owen,

Pencaenewydd

Megan Dafydd,

Trefor

I bob oed

{Agored}

Gruffydd Davies,

Chwilog

Adran y Dysgwyr

{Agored}

———————–

Barddoniaeth

Cerdd y Gadair.

Peter James,

Llithfaen

Englyn.

Dewi ap Rhobert,

Talwrn

Englyn Ysgafn.

D. Emrys Williams,

Llangernyw

Telyneg.

Rheinallt Griffith,

Rhydymain

Cân Ddigrif.

John Meurig Edwards,

Aberhonddu

Arlunio

Meithrin a Derbyn

Llion Dafydd Owen,

Chwilog

Deio Llwyd Edwards,

Chwilog

Elliw Evans,

Chwilog

Blwyddyn 1 a 2.

Elin Mai Jones,

Chwilog

Lois Povey,

Chwilog

Tesni Evans,

Chwilog

Blwyddyn 3 a 4.

Elin Gwawr,

Chwilog

Morgan Llŷr Owen,

Chwilog

Ifan Rhys,

Llanarmon

Blwyddyn 5 a 6.

Hedd Llwyd Edwards,

Chwilog

Oliver

Chwilog

Glesni Elin Thomas,

Chwilog

Blwyddyn 9 ac Iau.

Mari Alaw Thomas,

Chwilog

Elain Davies,

Chwilog

Agored.

Elen Hughes,

Criccieth