Meirion Prys Jones yw Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg ers 2004
 Mae’n hen bryd i Lywodraeth Cymru feddwl o ddifrif am sut i helpu ardaloedd yn y wlad lle mae mwyafrif o bobol yn dal i siarad y Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

Dyna ddywed Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith mewn cyfwelid gyda chylchgrawn Golwg yr wythnos hon, wrth i’w gyfnod wrth y llyw dynnu tua’r terfyn.

“Gan fod datganoli a llywodraethiant yng Nghymru yn newydd, does yna ddim llawer o feddwl wedi bod ynglŷn â sut yn union i roi’r pecyn at ei gilydd i gynorthwyo ardaloedd Cymraeg, sy’n becyn cyfan o drio atal allfudo, neu annog pobol sy’n siarad Cymraeg i ddod nôl mewn, a hefyd i edrych ar y newid cymunedol sy’n digwydd wrth i ardaloedd newid eu natur cymdogol eu hunain. “Mewnfudo, siwr o fod, yw’r anhawster pennaf, achos ti ddim yn gallu atal e, ac unwaith mae yna lif bychan yn dod mae e’n cynyddu’ sydyn iawn iawn. “Felly mae eisiau trio meddwl ynglŷn â sut wyt ti’n delio â hynny,.” Byddai cynnig cyfleon i’r Cymry Cymraeg aros yn y Fro yn un ateb, meddai.

Hefyd mae Meirion Prys Jones yn egluro pam bod Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn haeddu saith allan o ddeg dan ei arweiniad ef.

Ac mae’n mynnu bod cael pobol i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn bwysicach na dim byd arall, boed yn sicrhau ‘Safonau’ o wasanaeth Cymraeg yn gan gyrff cyhoeddus neu gyfieithu cynnwys gwefannau cynghorau sir fel Merthyr Tudful.

Y cyfweliad yn llawn yn rhifyn yr wythnos hon o Golwg.