Mae Gerallt Lloyd Owen yn rhoi’r gorau i’w waith ar Dalwrn y Beirdd. Mae cylchgrawn Golwg heddiw wedi cyhoeddi atgofion cyfnod y Meuryn ers 1979. Dyma recordiad o Gwen Jones, cyn-gapten tim Merched y Wawr Dyfed, a bellach yn aelod o dim Glannau Teifi.

Hiwmor a Charedigrwydd Gerallt Lloyed Owen, gan Gwen Jones. by Golwg360Atgofion Y Talwrn yn Capel Hermon, gan Gwen Jones. by Golwg360

Cyfweliad dros y ffon oedd hwn, felly ymddiheuriadau am ansawdd y sain.

Gallwch ddarllen gweddill yr atgofion am Gerallt Lloyd Owen yng Nghylchgrawn Golwg, 17 Tachwedd.