Mae data newydd yn dangos mai Wrecsam yw’r ardal sydd â’r angen mwyaf am gymorth ariannol, yn ôl chwiliadau ar y we.

Daw’r data gan CMC Markets, sy’n dadansoddi nifer y termau chwilio ar y we yn ymwneud â chymorth ariannol ym mhob ardal yn y Deyrnas Unedig i ganfod pa feysydd sy’n poeni fwyaf am eu harian.

Wrecsam oedd uchaf ar y rhestr, gyda 7,767 o chwiliadau misol ar gyfartaledd fesul 100,000 o drigolion, ac roedd y chwiliadau hynny mewn perthynas â chymorth a chyngor ariannol.

Walsall yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr ddaeth yn ail, gyda thrigolion yn gwneud 7,127 o chwiliadau misol ar gyfartaledd.

Ond yn drydydd roedd Caerdydd, gyda 4,959 o chwiliadau misol.

Chwiliodd trigolion Caerdydd hefyd am y term ‘cymorth dyled’ fwy o weithiau nag unrhyw derm arall mewn perthynas â chymorth ariannol.

Abertawe oedd yr ardal oedd yn bedwaredd ar y rhestr, gyda 4,345 o chwiliadau misol fesul 100,000 o drigolion.

Mae trigolion Abertawe yn chwilio am gymorth ariannol ar gyllid myfyrwyr yn fwy nag unrhyw beth arall, yn union fel trigolion Wrecsam.

Norwich oedd yn bumed, gyda thrigolion yn gwneud 4,257 o chwiliadau misol fesul 100,000 am delerau sy’n ymwneud â’u cyllid a ‘sut i gael cymorth ariannol’.

Mae trigolion Wigan yn chwilio am gymorth ariannol ar gyfradd o 4,049 o chwiliadau misol fesul 100,000, sy’n golygu bod yr ardal yn chweched, a thrigolion y ddinas honno’n chwilio am y term ‘angen help i dalu biliau’ yn fwy nag unrhyw derm arall.