Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi ategu’r galwadau ar i Gymru dderbyn cyllid trafnidiaeth gan HS2, yn dilyn y newyddion bod rhannau helaeth o’r rheilffordd am gael eu gohirio.

Bydd rhannau allweddol o’r llinell o Fanceinion i Crewe bellach yn cael eu gohirio er mwyn arbed arian.

Yn y gorffennol, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwrthod rhyddhau’r £5bn amcangyfrifedig o gyllid ar gyfer trafnidiaeth y dylai Cymru fod â hawl iddo o dan fformiwla Barnett.

Mae hyn oherwydd bod y Ceidwadwyr yn honni bod y rheilffordd yn mynd drwy Crewe sy’n agos at ffin Cymru.

Fodd bynnag, mae’r Alban wedi derbyn cyllid canlyniadol.

‘Annerbyniol’

“Gyda’r oedi yma, mae’r Ceidwadwyr wedi rhedeg allan o esgusodion simsan i wrthod rhyddhau’r cyllid angenrheidiol yma i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru,” meddai Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, wrth ymateb.

“Rydyn ni’n wynebu argyfwng hinsawdd ac argyfwng costau byw ac mae gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn allweddol i daclo’r ddau o’r rhain.

“Mae’n hollol annerbyniol bod y Ceidwadwyr yn parhau i wrthod rhoi’r buddsoddiad mae Cymru ei angen i wynebu’r sialensiau yma.

“Mae trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn crychu dan bwysau degawdau o danfuddsoddi, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth wael yn atal buddsoddiad yn ein heconomi.

“Mae’n rhaid i’r Ceidwadwyr nawr cywiro eu record erchyll ar y mater hwn ar fyrder.”