Bydd Clwb Pêl-droed Abertawe’n cynnal banc bwyd cyn eu gêm nesaf yn erbyn Middlesbrough yn y Bencampwriaeth ddydd Sadwrn (Mawrth 11).

Mae’r banc bwyd wedi’i drefnu ar y cyd â’r noddwyr Westacres, gorsaf radio The Wave a Sefydliad Clwb Pêl-droed Abertawe.

Bydd modd i gefnogwyr gyfrannu eitemau rhwng 12.30yp a 3 o’r gloch, cyn cic gynta’r gêm, y tu allan i Eisteddle’r De ger y siop a’r swyddfa docynnau.

Bydd yr holl roddion yn cael eu trosglwyddo i Fanc Bwyd Abertawe, fydd yn cynnig bwyd a chefnogaeth frys i gefnogi pobol leol sy’n wynebu argyfwng.

Ymhlith yr eitemau sy’n dderbyniol mae

 • pysgod mewn tun
 • cig mewn tun
 • cawl
 • ffa pob
 • bisgedi
 • pwdin reis
 • cwstard
 • ffrwythau mewn tun
 • sudd ffrwythau oes hir
 • coffi mewn jar
 • bagiau te
 • llysiau mewn tun
 • tomatos mewn tun
 • reis i’r meicrodon
 • llaeth UHT neu bowdr
 • grawnfwyd

Rhaid fod yr eitemau heb eu hagor, a bod dyddiad rhesymol arnyn nhw.

‘Eisiau helpu cefnogwyr lleol a’r rhai mewn angen’

“Mae’r argyfwng costau byw wedi gafael yn y Deyrnas Unedig ac rydym mewn sefyllfa lle mae angen cymorth a chefnogaeth ar nifer o bobol yn ein cymuned,” meddai Julian Winter, Prif Weithredwr Clwb Pêl-droed Abertawe.

“Mae’r clwb hwn bob amser eisiau helpu cefnogwyr lleol a’r rhai mewn angen, yn enwedig yn ystod yr amserau economaidd anodd hyn, ac rydym wrth ein boddau o allu cydweithio â Westacres, Sefydliad Clwb Pêl-droed Abertawe a’r Wave ar gyfer y fath ymgyrch bwysig.

“Rydym yn annog y gymuned i roi beth bynnag maen nhw’n gallu ei roi i gefnogi’r rhai sydd ei angen fwyaf.

“Mae Banc Bwyd Abertawe’n chwarae rhan mor hanfodol yn ein cymuned fel y byddwn ni’n eu cefnogi nhw ym mhob ffordd bosib.”

Yn ôl Debbie Sharpe, gweinyddwr Banc Bwyd Abertawe, roedd y cymorth gawson nhw cyn y Nadolig wedi eu helpu nhw i fwydo 906 o oedolion a 524 o blant yn ystod mis Rhagfyr.

“Roedd nifer o unigolion a theuluoedd wedi gallu cael Nadolig gwell o gael y cymorth ychwanegol hwnnw, gydag ambell beth ychwanegol arbennig yn cael eu taflu i mewn.

“Mae Ionawr wedi bod yn fis eithriadol o brysur i’n holl fanciau bwyd, ac mae’r holl roddion hael gawson ni cyn y Nadolig wedi mynd.

“Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw roddion, waeth pa mor fawr neu fach, ac mae popeth yn gwneud gwahaniaeth i rywun.”