Mae’n bosib na fydd biniau trigolion y Rhondda yn cael eu casglu ar ôl i weithwyr bleidleisio dros streicio dros dâl.

Mae aelodau undeb y GMB yn adran sbwriel ac ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi pleidleisio o blaid cefnogi gweithredu diwydiannol gyda mwyafrif o 95%.

Gallai’r newid weld 130 o weithwyr yn streicio, gan adael tua 108,000 o gartrefi heb neb yn casglu eu biniau.

“Mae’r grŵp hwn o weithwyr wedi cael eu tandalu’n ddifrifol ers gwerthusiad swydd 2011,” meddai Gareth Morgans, trefnydd rhanbarthol y GMB.

“Mae’r pandemig a’r argyfwng costau byw presennol wedi dod â hyn i’r amlwg ac mae aelodau’r GMB wedi cael digon.

“Er bod trafodaethau wedi dechrau i geisio dod o hyd i ateb i’r anghydfod hwn, mae canlyniad y bleidlais yn golygu bod y cloc bellach yn tician i ddod o hyd i ateb ac mae ein haelodau yn prysur golli eu hamynedd.

“Rydym yn galw ar y Grŵp Llafur sydd newydd ei ethol i ddangos arweiniad a chynnig cydnabyddiaeth deg i weithwyr rheng flaen – yn enwedig y rhai a weithiodd drwy’r pandemig a oedd yn rhoi eu hunain a’u teuluoedd mewn perygl, gan gadw gwasanaethau hanfodol i fynd.”

‘Trafodaethau yn parhau’

“O ran cyfeiriadau at y ffaith bod y grŵp hwn o weithwyr yn cael eu ’tandalu’ ers gwerthusiad swydd yn 2011, daethpwyd â’r broses gwerthuso swyddi cenedlaethol i fodolaeth gyda chytundeb yr undebau llafur (a oedd yn cynnwys GMB),” meddai llefarydd ar ran y Cyngor wrth ymateb.

“Roedd y Cyngor yn ymwybodol bod y GMB yn cynnal pleidlais i’w haelodau, er bod y Cyngor wedi ymrwymo i gynnal adolygiad o’r broses gwerthuso swyddi, gyda thrafodaethau ar y mater hwn eisoes wedi dechrau.

“Hysbyswyd y Cyngor ddoe o ganlyniad y bleidlais ond cytunodd â’r GMB y byddai unrhyw gamau’n cael eu gohirio tra bod y trafodaethau hyn yn parhau dros yr wythnosau nesaf.”