Yr Urdd sydd wedi cipio Gwobr Arbennig y Prif Weinidog yng Ngwobrau Dewi Sant eleni, a hynny am groesawu ffoaduriaid o Wcráin ac Affganistan.

Dros gyfnod o ganrif, mae’r mudiad wedi cynnig gwasanaeth i siaradwyr Cymraeg, ac yn fwy diweddar, maen nhw wedi bod yn esiampl i fudiadau eraill wrth i Gymru hybu ei hun fel Cenedl Noddfa.

Mae Gwobrau Dewi Sant, sydd wedi cael eu rhoi ers naw mlynedd, yn dathlu cyflawniadau a chyfraniadau arbennig pobol yng Nghymru neu o Gymru.

Mae’r Urdd yn cynnig cyfleoedd chwaraeon a diwylliannol i bobol ifanc yng Nghymru, ond yn sgil rhyfeloedd, mae’r mudiad wedi agor eu drysau i fwy na 100 o blant a theuluoedd fel rhan o’r cynlluniau i adleoli teuluoedd o Affganistan, ac unwaith eto i 250 o bobol o Wcráin.

Mae gwobrau’n cael eu rhoi eleni yn y categorïau canlynol:

 • Dewrder
 • Busnes
 • Ysbryd y gymuned
 • Gweithiwr allweddol
 • Diwylliant
 • Pencampwr yr Amgylchedd
 • Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Chwaraeon
 • Person ifanc
 • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi llongyfarch yr holl enillwyr.

Ysbrydoli eraill

“Mae’n wych cael bod yma yn y cnawd unwaith eto i roi gwobrau i’r bobol sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant eleni,” meddai Mark Drakeford.

“Maen nhw’n grŵp o bobl sy’n ysbrydoli eraill ac maen nhw’n haeddu cael eu llongyfarch ar eu cyfraniad i fywyd Cymru.

“Mae llawer ohonyn nhw wedi gwasanaethu eraill mewn ffordd ddewr ac anhunanol, mae rhai yn torri tir newydd yn eu meysydd, mae eraill wedi gweithio’n ddiflino i ddiogelu’r amgylchedd, ac rydyn ni’n ffodus eu bod i gyd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.

“Dw i’n arbennig o falch o gael canmol Urdd Gobaith Cymru yn gyhoeddus, ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant, am weithio mor galed i roi croeso cynnes a Chymreig i bobol sy’n ffoi rhag trawma a thrychinebau dyngarol.

“Mae’r Urdd wir wedi bod yn esiampl o’r dull ‘Tîm Cymru’ rydyn ni wedi’i ddatblygu ar y cyd â sefydliadau eraill sy’n bartneriaid inni.

“Mae’n gwneud llawer mwy na’i waith arferol ac wedi symbylu’n hymdrechion i groesawu unigolion a theuluoedd sy’n ceisio noddfa yng Nghymru.

“Rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn Genedl Noddfa, ac mae’r Urdd wedi bod yn enghraifft ysbrydoledig o’r hyn mae hynny’n ei olygu yn ymarferol.”

Yr enillwyr

 • Dewrder: Sarsiant Geraint Jenkins a PC Thomas Scourfield, Heddlu De Cymru
 • Busnes: Jordan Lea / Deal Me Out
 • Ysbryd y Gymuned: Siop Griffiths
 • Gweithiwr allweddol: Michelle Jones a Catherine Cooper, Ysgol Gynradd Landsdowne
 • Diwylliant: Berwyn Rowlands
 • Pencampwr yr amgylchedd: Y Grŵp Amgylchedd Carbon Isel / Prifysgol Caerdydd
 • Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Luca Pagano, Graham Howe, Peter Charlton, John Hughes a Richard Morgan (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
 • Chwaraeon: Hannah Mills OBE
 • Person Ifanc: Daniel Lewis
 • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog: Urdd Gobaith Cymru