Mae Shane Williams yn apelio am wybodaeth ar ôl i’w feic gael ei ddwyn o’i gartref tra bod ei wraig a’i blant yn dal yno.

Mae’r Cymro yn seiclwr brwd ac yn beicio ar gyfer achosion elusennol yn aml, gan gynnwys her dan do 774 milltir mewn saith diwrnod y llynedd.

Fodd bynnag, nawr bod ei feic wedi cael ei ddwyn, mae’r cyn-asgellwr yn apelio am ei gael yn ôl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhybuddiodd bod y person wnaeth ei ddwyn ar deledu cylch cyfyng a bod ganddo ei fanylion.

“Rwyt ti ar deledu cylch cyfyng ac mae gennym dy fanylion!” meddai.

“Rwyf am i’r eitemau hyn gael eu dychwelyd ar unwaith neu bydd camau pellach yn cael eu cymryd!”

Apêl arall ar Facebook

Ychwanegodd post arall ar Facebook.

“A allai fy holl ffrindiau gadw llygad ar rywun sy’n ceisio gwerthu fy meic ffordd Agilis,” meddai.

“Mae wedi cael ei ddwyn o fy nghartref heddiw ynghyd â rhai olwynion Zipps!

“Dim ond un o’r beiciau hyn sydd mewn cylchrediad felly gadewch i ni ei gwneud hi’n anodd i’r t**t hwn ei werthu!

“Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth, byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr eich bod yn cysylltu â mi. Diolch!!

“Mae’r person ar deledu cylch cyfyng ac mae gennym syniad o bwy allai fod.

“Os caiff yr eitemau eu dychwelyd ar unwaith, ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.”