Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi ei “rhybudd gwres llethol ambr” cyntaf erioed wrth i rannau o’r Deyrnas Unedig gyrraedd 33C.

Mae’r rhybudd yn cwmpasu’r rhan fawr o Gymru, de-orllewin Lloegr i gyd, a rhannau o dde a chanolbarth Lloegr – a bydd yn parhau mewn grym tan ddiwedd dydd Iau (22 Gorffennaf).

Daw hyn ar ôl i recordiau tymheredd gael eu gosod dros y penwythnos.

Ond mae disgwyl i’r tymheredd godi ymhellach yn gynnar yr wythnos hon, gan gyrraedd 33C (91.4F) o bosibl mewn rhai ardaloedd.

Bydd y rhybudd mewn grym yn y siroedd canlynol yng Nghymru:-

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg