Cafodd tair carafan a cherbyd oedd wedi cael eu dwyn eu dal mewn cyrch gan yr heddlu yng Nghaernarfon y bore yma.

Digwyddodd y cyrch ger trofan Morrisons ar Ffordd y Gogledd toc wedi chwech o’r gloch y bore pan gafodd y dair carafan a cherbyd eu hatal.

Bu’n rhaid i’r cerbydau oedd yn tywys y carafannau a’r carafanau eu hunain gael eu gadael ynghanol y ffordd brysur gan greu cryn oedi i fodurwyr a thrafnidiaeth arall.

Roedd nifer o aelodau Heddlu’r Gogledd yn rhan o’r cyrch ynghŷd a nifer o geir yr heddlu.

Ciwiau hirion

Fe greodd y digwyddiad giwiau hirion o draffig ar ffordd yr A487 i’r ddau gyfeiriad – tuag at Fangor a Phorthmadog.

Cafodd teithwyr gyngor gan yr heddlu i osgoi’r ardal oherwydd y ciwiau.

Dywedodd yr heddlu fod un dyn wedi cael ei arestio.

Fe ddiolchodd yr heddlu i bobl am eu hamynedd wrth iddyn nhw ddelio â’r digwyddiad.

Mae’r ffordd bellach ar agor a’r carafanau a’r cerbydau wedi cael eu symud.