Gallai gwasanaethau trên rhwng Castell-nedd a Chaerdydd ac rhwng Bangor a Llandudno yn gweld y cynnydd mwyaf yng ngwledydd Prydain ym mhris tocynnau tymor ar gyfer teithwyr.

Mae Press Association wedi llunio rhestr o’r teithiau sy’n debygol o weld y cynnydd mwyaf, gan nodi’r pris presennol a’r pris tebygol newydd.

Ond dydy’r tabl ddim yn nodi prisiau Llundain os oes gan deithiwr gerdyn teithio Llundain ar gyfer teithiau o fewn y ddinas honno.

Mae’r ffigurau’n seiliedig ar gynnydd tebygol o 2.6% yn Lloegr ac yng Nghymru, a chynnydd tebygol o 1.6% yn yr Alban.

Bydd y prisiau newydd yn cael eu cyhoeddi yfory (dydd Llun, Mawrth 1).

Woking i Lundain

Pris presennol: £3,440

Pris ar ôl y cynnydd: £3,529

Cynnydd o: £89

Brighton i Lundain

Pris presennol: £4,980

Pris ar ôl y cynnydd: £5,109

Cynnydd o: £129

Lerpwl i Fanceinion

Pris presennol: £2,692

Pris ar ôl y cynnydd: £2,762

Cynnydd o: £70

Castell-nedd i Gaerdydd

Pris presennol: £1,808

Pris ar ôl y cynnydd: £1,855

Cynnydd o: £47

Whitehaven i Gaerliwelydd (Carlisle)

Pris presennol: £2,032

Pris ar ôl y cynnydd: £2,085

Cynnydd o: £53

Welwyn Garden City i Lundain

Pris presennol: £3,100

Pris ar ôl y cynnydd: £3,181

Cynnydd o: £81

Caerloyw i Birmingham

Pris presennol: £4,356

Pris ar ôl y cynnydd: £4,469

Cynnydd o: £113

Tweedbank i Gaeredin

Pris presennol: £2,900

Pris ar ôl y cynnydd: £2,946

Cynnydd o: £46

Bangor i Landudno

Pris presennol: £1,204

Pris ar ôl y cynnydd: £1,235

Cynnydd o: £31

Caeredin i Glasgow

Pris presennol: £4,200

Pris ar ôl y cynnydd: £4,267

Cynnydd o: £67