Mae enillwyr Gwobrau’r Selar wedi bod yn cael eu cyhoeddi fesul un ar BBC Radio Cymru’r wythnos hon, ac enw enillydd y ddwy brif wobr wedi ei gyhoeddi ar Sioe Tudur Owen y prynhawn yma.

Bwncath sydd wedi cipio’r tlysau am fod y band gorau ac am greu’r albwm orau yn 2020.

Nhw hefyd enillodd am y fideo orau.

Yn gynharach yn yr wythnos daeth y cyhoeddiad ar y radio bod y criw wnaeth recordio’r albwm ‘Cofi-19’ yn ystod y clo cyntaf wedi ennill y wobr Gwaith Celf Gorau.

Ymysg yr enillwyr eraill, fe gafodd Gwenno’r wobr ‘Cyfraniad Arbennig’ am ei gwaith yn creu cerddoriaeth Gymraeg dros y blynyddoedd.

Y gwobrau ar y radio

Oherwydd y covid, ni chafwyd y seremoni wobrwyo arferol ac e fe gyhoeddwyd yr enillwyr ar y radio.

Lansiwyd yr wythnos wobrau yn swyddogol ar raglen Aled Hughes fore Llun, gan ddatgelu hefyd mai’r gantores o Ddyffryn Clwyd, Mared, oedd wedi cipio’r wobr gyntaf sef ‘Seren y Sîn’.

Y diwrnod canlynol cipiodd Mared ei hail wobr yn y categori ‘Artist Unigol Gorau’, gyda’r gantores, Malan, yn ennill y wobr am y ‘Band neu Artist Newydd Gorau’.

Rhestr lawn enillwyr Gwobrau’r Selar 2020

Seren y Sîn: Mared Williams

Gwaith Celf: Cofi 19

Band neu Artist Newydd: Malan

Artist Unigol Gorau: Mared

Cân Orau: ‘Hel Sibrydion’ – Lewys

Gwobr 2020: Eädyth

Record Fer: Dim ond Dieithryn – Lisa Pedrick

Cyfraniad Arbennig: Gwenno

Fideo Gorau: ‘Dos yn Dy Flaen’ – Bwncath

Band Gorau: Bwncath

Albwm orau: Bwncath II gan Bwncath