Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Rwyf wrthi’n darllen tri llyfr ar hyn o bryd, sef A Farewell to Arms gan Ernest Hemingway, Rubicon gan Tom Holland (llyfr am Iŵl Cesar a’r Weriniaeth Rufeinig), a The Fire of Joy, sef casgliad o farddoniaeth Clive James. Dw i’n awyddus i ddarllen Llechi gan Manon Steffan Ros nesaf.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd