Mae Sioned M Williams yn llwyddo i fagu teulu, cynnal gwersi Celf ar-lein a chreu darluniau a chardiau poblogaidd…

Fel nifer o’i chyfoedion, mae’r arlunydd Sioned M Williams wedi gweld ei gwaith yn gwerthu mwy ar-lein yn ystod cyfnod y pandemig. Ond mae natur wylaidd y ferch fferm o Lŷn yn peri iddi feddwl am eraill wrth ystyried y sefyllfa.