Mae miloedd o swyddi mewn perygl ar ôl i benaethiaid cadwyni dillad Peacocks a Jaeger fethu â dod o hyd i brynwr i’r busnesau.

Yn gynharach y mis hwn, dywedodd llefarydd ar ran y perchennog, EWM Group, eu bod wedi bod yn siarad â nifer o brynwyr posibl a oedd â diddordeb mewn rhannau o’r busnes.

Roedd ganddynt bythefnos i ddod o hyd i brynwr.

Ond rhoddwyd y ddau gwmni yn nwylo’r gweinyddwyr brynhawn dydd Iau (19 Tachwedd) ar ôl i’r dyddiad cau ar gyfer gwerthu fynd heibio.

Mae Jaeger yn rhedeg 76 o siopau gyda 347 o weithwyr, tra bod gan Peacocks, sydd a’i phencadlys yng Nghaerdydd, 4,369 o staff ar draws 423 o siopau.

Dywedodd Tony Wright, gweinyddwr y busnes ar y cyd â FrP Advisory: “Mae Jaeger a Peacocks yn frandiau deniadol sydd wedi dioddef yr heriau y mae llawer o fanwerthwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

“Rydym mewn trafodaethau gyda nifer o bobol ac yn gweithio’n galed i sicrhau dyfodol i’r ddau fusnes.”

Nid oes unrhyw ddiswyddiadau wedi’u cyhoeddi eto ac nid oes unrhyw siopau wedi cau.

Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp EWM: “Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi cael trafodaethau adeiladol gyda nifer o brynwyr posib ar gyfer Peacocks a Jaeger Ltd ond mae dirywiad parhaus y sector manwerthu oherwydd effaith y pandemig […] wedi gwneud y broses hon yn hirach ac yn fwy cymhleth nag y byddem wedi gobeithio.

“Er bod y trafodaethau hynny’n parhau, nid oes gennym bellach opsiwn i ymestyn y cytundeb a osodwyd yn wreiddiol gan yr Uchel Lys chwe wythnos yn ôl.

“Byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi Cynghori’r FrP wrth geisio sicrhau’r canlyniad gorau posibl i’r busnesau hyn.”