Bu’n rhaid i bum criw ymateb i dân yn Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam yn gynharach heddiw (dydd Mawrth, Tachwedd 17).

Roedd tunnell o deiars yn llosgi ar dir coediog.

Mae’r tân bellach o dan reolaeth ond mae’r gwasanaeth tân yn annog pobol i gadw draw o’r ardal.

Maen nhw hefyd wedi rhybuddio pobol sy’n byw yn gyfagos i gadw eu ffenestri a’u drysau ar gau.

Mae’r gwasanaeth tân nawr yn ymchwilio i sut a phwy wnaeth gynnau’r tân.