Gorsaf Caerdydd - disgwyl cynnydd anferth
Mae Network Rail yn dechrau ymgynghori ynglŷn â gwelliannau i’r drefn rheilffyrdd yng Nghymru.

Mae’r cynigion tros 30 mlynedd yn cynnwys gwella’r rheilffordd ar hyd gogledd Cymru a chael trenau gyda mwy o seddi i wasanaethu’r Cymoedd.

Dyma rai o’r posibiliadau eraill:

  • Rhagor o drenau rhwng Wrecsam a Chaer a gwasanaethau cyflymach o Wrecsam i Bidston a thrwodd i Lerpwl.
  • Gwella prif orsaf rheilffordd Caerdydd lle mae disgwyl cynnydd anferth yn nifer y teithwyr – o 16 miliwn y flwyddyn i 33 miliwn erbyn 2043.
  • Datblygu system trenau metro yng Nghaerdydd.
  • Rhagor o wasanaethau ar amseroedd brig o Aberystwyth ac Abertawe i’r Amwythig.

Fe fydd gan bobol hyd at ddechrau Mehefin i fynegi barn.