Mae arwydd gan archfarchnad Aldi ar y cyfryngau cymdeithasol wedi achosi cryn dipyn o hwyl, wrth iddyn nhw hysbysebu “selsig blas Prydeinig”.

Roedd Olaf Cai Larsen ymhlith y bobol o Gymru sydd wedi trydar llun o’r arwydd, ac mae pobol wedi mynd ati i geisio dyfalu beth yw ystyr “blas Prydeinig”.

Wrth siarad â golwg360, mae llefarydd ar ran Aldi wedi dweud mai selsig Prydeinig â blasau amrywiol sydd yn cael eu cynnig, ond nad oedd ganddyn nhw wybodaeth wrth law i ddweud pa flasau sydd ar gael yn eu siopau.

Ond mae lle i gredu bod selsig Cumberland a selsig blas afal yn eu plith.

“Cwestiwn da,” meddai Olaf Cai Larsen wrth geisio ateb y cwestiwn “Beth yw blas Prydeinig?”, cyn ychwanegu “Ond dwi ddim yn ei ffansio’n bersonol”.

“Blas moeseg a mawredd, gydag awgrym o chwys siop fetio a blwmars heb eu golchi,” oedd cynnig Manon Rädge, tra bod Llion Iwan yn dweud bod y “sell by date wedi hen fynd”.

“Sut all dyn gael blas siom, cywilydd ac annhrefn?” meddai ymateb arall.

Ateb ychydig yn fwy athronyddol ddaw gan Roger H Edwards, sy’n dweud bod y blas yn cynnwys “sbeis ysgafn o hiliaeth, ynysigrwydd a hygoeledd – mae’r olaf yn arwain at duedd i gael eich perswadio’n hawdd i roi x yn y lle anghywir”.

Ond nid pawb welodd yr ochr ddoniol chwaith: