Yn sgil saethu’r aelod o Gyngres yr Unol Daleithiau, Gabrielle Giffords, a lladd sawl un arall, mae rhai eisoes wedi tynnu sylw at y ffaith bod iaith gwleidyddion y wlad wedi mynd yn fwy a mwy treisgar yn ddiweddar. Mae gwleidyddion, yn enwedig ymysg y Gweriniaethwyr, wedi gwadu hynny, ond maen anodd peidio â theimlo bod delweddau fel yr un isod ar wefan Sarah Palin braidd yn anghyfrifol. Mae’r ddelwedd bellach wedi ei dynnu i lawr ‘allan o barch’, ond dyma fo… sylwer bod enw Gabrielle Giffords wedi ei restru ymysg y rhai i’w targedu.

Gobeithio y bydd gwleidyddion y wlad yn callio yn dilyn y saethu yma a sylweddoli bod iaith dreisgar, hyd yn oed pan mae’n cael ei ddefnyddio’n drosiadol, yn gallu tanio rhywbeth yn y meddwl ansefydlog…