Roedd peilot yr awyren oedd yn cludo’r pêl-droediwr Emiliano Sala adeg ei farwolaeth wedi cael ei wahardd rhag hedfan y cerbyd gan y perchennog fisoedd ynghynt, ar ôl iddo fe fynd i helynt â’r awdurdodau hedfan.

Bu farw’r Archentwr Sala a’r peilot David Ibbotson, 59, pan blymiodd y cerbyd i’r Sianel ym mis Ionawr 2019.

Roedd Sala, oedd yn 28 oed, yn cael ei gludo o Nantes yn Llydaw i Gaerdydd i ymuno â’r Adar Gleision am £15m.

Clywodd y cwest i’w farwolaeth fod yr Awdurdod Hedfan Sifil wedi cyhoeddi dau hysbysiad o dorri rheolau awyr yn erbyn y peilot chwe mis cyn y gwrthdrawiad, ond ei fod e wedi parhau i hedfan heb yn wybod i berchennog yr awyren.

Prynodd Fay Keely yr awyren Malibu Piper yn Awst 2015 ac er mai cwmni Cool Flourish oedd yn berchen y cerbyd, roedd Southern Aircraft Consultancy wedi’u cofrestru i gadw’r cerbyd, gyda David Henderson yn gyfrifol am ei weithredu.

Doedd Southern Aircraft Consultancy ddim yn ymwybodol o ran David Henderson yng ngweithrediad yr awyren, gan gredu mai Fay Keely oedd yn gwbl gyfrifol amdani.

Ond dywedodd Fay Keely wrth y cwest i farwolaeth Emiliano Sala mai Henderson, oedd yn ffrind i’w thad, oedd yn rheoli’r awyren o ddydd i ddydd, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw a chyflogi peilot ar gyfer hediadau.

Dau ddigwyddiad

Heb gymorth David Henderson, meddai Fay Keely, fyddai hi ddim wedi bod yn bosib iddi brynu’r awyren.

Ond daeth hi i wybod am ddau ddigwyddiad o dorri rheolau awyr yn ystod haf 2018, a dywedodd hi wrth David Henderson am beidio â chyflogi David Ibbotson eto.

Dywedodd hi nad oedd ganddi fawr o ffydd yn “ei allu i ofalu am yr awyren”, a’i bod hi “wedi bod yn glir” nad oedd hi eisiau iddo fe hedfan yr awyren eto.

Ond clywodd hi’n ddiweddarach gan David Henderson fod y peilot wedi hedfan gyda’i chwaer rai wythnosau’n ddiweddarach, a dywedodd hi wrth y cwest nad oedd hi wedi mynegi barn y naill ffordd na’r llall.

Dywedodd Fay Keely nad oedd hi’n ymwybodol o’r hediadau rhwng Nantes a Chaerdydd ar Ionawr 19-21 na chwaith pwy oedd y peilot.

Gwenwyn

Mae’r cwest eisoes wedi clywed bod Emiliano Sala wedi’i wenwyno gan garbon monocsid ar yr awyren, a’i fod e wedi marw o ganlyniad i anafiadau i’w ben a’i frest ar ôl i’r awyren fynd i drafferthion.

Gadawodd yr awyren faes awyr Nantes am 7.15yh ar Ionawr 21, ond collodd y peilot gysylltiad radar awyr yn ddiweddarach wrth hedfan dros Ynys y Garn (Guernsey).

Cafwyd hyd i’r awyren ar wely’r môr ar Chwefror 3, ac roedd  corff Emiliano Sala yng ngweddillion yr awyren y daethpwyd o hyd iddyn nhw dridiau’n ddiweddarach.

Mae’r cwest yn cael ei gynnal yn Bournemouth, ac mae disgwyl iddo bara hyd at fis.

 

Emiliano Sala wedi ei wenwyno gan garbon monocsid cyn marw mewn damwain awyren

Roedd yr ymosodwr yn debygol o fod yn “anymwybodol” pan darodd yr awyren â’r dŵr ger ynys Guernsey yn 2019