Dyma ddiweddariad dydd Llun o gyfraddau achosion Covid-19 ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 7 Hydref, yn seiliedig ar nifer y bobl sydd wedi profi’n bositif am Covid-19 naill ai mewn prawf llif ochrol cyflym mewn profion labordai.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diwethaf (Hydref 8-11) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac nid yw’n adlewyrchu gwir nifer yr achosion.

Bro Morgannwg, bellach, sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru (692.6), i fyny o 621.6 yn yr wythnos flaenorol.

Cyfrifwyd y rhestr gan ddefnyddio data a gyhoeddwyd ar 11 Hydref ar ddangosfwrdd coronafeirws y Llywodraeth.

Y rhestr yn llawn

Mae’n darllen, o’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 7 Hydref; nifer (mewn cromfachau) yr achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 7 Hydref; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 30 Medi; nifer (mewn cromfachau) yr achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 30 Medi.

Bro Morgannwg, Cymru, 692.6, (937), 621.6, (841)

Torfaen, Cymru, 685.4, (650), 688.6, (653)

Caerdydd, Cymru, 631.9, (2333), 549.0, (2027)

Caerffili, Cymru, 580.0, (1054), 635.0, (1154)

Sir Gaerfyrddin, Cymru, 579.8, (1102), 595.0, (1131)

Castell-nedd Port Talbot, Cymru, 572.1, (826), 658.7, (951)

Sir Benfro, Cymru, 563.3, (714), 477.3, (605)

Abertawe, Cymru, 541.8, (1336), 592.5, (1461)

Sir Ddinbych, Cymru, 533.8, (516), 625.9, (605)

Rhondda Cynon Taf, Cymru, 507.7, (1228), 580.5, (1404)

Ynys Môn, Cymru, 474.2, (334), 504.0, (355)

Powys, Cymru, 458.5, (610), 354.1, (471)

Gwynedd, Cymru, 417.8, (523), 463.4, (580)

Casnewydd, Cymru, 417.4, (653), 524.1, (820)

Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru, 414.1, (611), 464.3, (685)

Conwy, Cymru, 412.9, (488), 447.6, (529)

Sir y Fflint, Cymru, 395.9, (621), 445.7, (699)

Wrecsam, Cymru, 387.3, (527), 377.1, (513)

Sir Fynwy, Cymru, 384.6, (366), 356.2, (339)

Blaenau Gwent, Cymru, 374.2, (262), 497.0, (348)

Merthyr Tudful, Cymru, 357.5, (216), 484.9, (293)

Ceredigion, Cymru, 343.0, (250), 367.7, (268)