Etholiad

Ynys Môn

Môn Mam Cymru… a sedd ddiogel i Blaid Cymru. Ar yr ynys hon mae Caergybi, Llangefni, a Biwmares.

Ymgeisydd Plaid
Lyn Hudson Ceidwadwyr
Chris Jones Democratiaid Rhyddfrydol
Samantha Egelstaff Llafur
Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru
Emmett Jenner Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr