Mae artist o’r gogledd wedi byw bywyd difyr, gan ddylunio lluniau masnachol yn Llundain a chadw cartref hen bobol, cyn troi nôl at gynnal gweithdy ac oriel…

Ei bro a’i ffydd Gristnogol ydy ysbrydoliaeth gyson artist o Ben Llŷn, boed hynny ar gyfer ei chelf neu yn eu bywyd o ddydd i ddydd.