Ysbryd datganoli yn fyw ac yn iach yn y Bae

Huw Bebb

Mae’n ymddangos mai megis dechrau mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i sicrhau rhagor o bwerau

Boris yma o hyd

Huw Bebb

“Mae’r Llywodraeth hon o dan arweiniad y Prif Weinidog wedi ymrwymo i wneud hynny mewn llefydd fel Ynys Môn, sydd wedi cael eu hanwybyddu ers …

£400 i berchnogion ail dai yn “anfoesol”

Huw Bebb

“Dwyt ti ddim angen cynhesu ail dŷ, nag wyt? Ond maen nhw dal yn cael yr un faint o bres am ail dŷ ac ydw i yn ei gael am fy nhŷ i”

Annibyniaeth: Terminoleg y gorffennol?

Huw Bebb

“Y peth gydag annibyniaeth yw, beth yn union mae rhywun yn feddwl gydag annibyniaeth?”

Pum mlynedd ers colli “tad datganoli”

Huw Bebb

“Yr wythnos hon mae hi yn bum mlynedd ers marwolaeth cyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan”

Neil McEvoy – Yma o Hyd!

Huw Bebb

“Dw i’n teimlo’n optimistaidd am y dyfodol ac yn falch fy mod i wedi cadw fy sedd”

Plaid Cymru yn gwneud cam â menywod?

Huw Bebb

“Mae casineb at ferched yn rhemp ym mhob plaid wleidyddol a phob corff cyhoeddus”

Cymru ar ei cholled? 

Huw Bebb

Yn ôl asesiad Llywodraeth Cymru bydd y wlad ar ei cholled o £1 biliwn dan y drefn ariannu newydd, ond nid pawb sydd yn ei chredu

Plaid Cymru yn lladd ar Llafur

“Jesd pan oeddach chi’n meddwl bod yr hen blaid Lafur a Phlaid Cymru yn canlyn yn selog, wele gyhoeddi maniffesto sy’n taflu cysgod dros y …

Dod at ein coed

“Os ydan ni eisiau hedfan o Heathrow, mae yn rhaid i ni dderbyn mwy o goed yng Nghymru”