Wrth i dreth y cyngor gynyddu mae rhai wedi awgrymu mai un ateb i arbed arian yw lleihau’r nifer o gynrychiolwyr etholedig yn siambrau’r wlad…

Gyda mwy a mwy o bwysau ar gyllidebau a threthi yn cynyddu mewn cyfnod o gynni, mae rhai wedi awgrymu bod angen llai o gynghorwyr yng Nghymru.

O fis Ebrill ymlaen, bydd pobol ledled y wlad yn talu mwy am wasanaethau megis casglu sbwriel a thrwsio ffyrdd.