Rhywbeth fydda i yn ei ddweud bron yn wythnosol wrth gyflwyno’r sioe nos Lun ar BBC Radio Cymru yw “fod lot yn digwydd allan yna!”

Be’ dwi’n golygu yn fan hyn yw bod cymaint o ddigwyddiadau byw yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, a bron fod gormod ohonyn nhw i’w darllen allan ar sioe o ddwy awr yn unig!