Yn ôl brasamcan Golwg, daeth tua 150 – 200 o bobol ynghyd ger Llwyfan y Cyfrwy ar ddiwedd canlyniadau nos Wener Eisteddfod yr Urdd i gyd-sefyll â dioddefwyr Gaza.