Er iddi fod yn gyfnod llawn gwleidyddiaeth, dwi wedi bod yn mwynhau wythnos go hamddenol. Weithiau mae hi’n teimlo bod gormod yn digwydd ar yr un pryd, ac mae’n well diffodd popeth.