Bellach yn 46 oed ac yn byw yn y Barri, daw’r cyflwynydd teledu yn wreiddiol o Ruddlan yn Sir Ddinbych ac mae yn wyneb adnabyddus ar S4C ers blynyddoedd.

Bu’n cyflwyno rhaglenni plant yn ei ugeiniau cynnar ac mae bellach i’w weld ar Heno a Prynhawn Da, a chyfres newydd o’r enw ‘Alun, Chris a Kiri yn Seland Newydd’…

Ers pryd oeddech chi eisiau gweithio yn y byd teledu?