Mae’r merched yn herio Croatia yn Wrecsam nos Wener ar gychwyn eu siwrne ddiweddaraf i geisio cyrraedd twrnament mawr am y tro cyntaf…