Ar y penwythnos mae fy ngwraig a finnau yn mynd â’r plant i’r pwll nofio. Y rhan fwyaf amhleserus o fy ymweliad i’r pwll yw’r foment hynny yr wyf yn camu mewn i’r dŵr oer. Ond wedi llai na munud yr wyf wedi cynefino â thymheredd y pwll a dw i’n fodlon ynddo.