Cyn cychwyn gwerthu ceir roedd yn athro Hanes ac mae’r diddordeb hwnnw wedi para… mae ganddo lyfr newydd o’r enw ‘Cerdded Lerpwl y Cymry’ sy’n cyflwyno canrifoedd o hanes ein pobol yn y ddinas honno.

Ond prif waith y dyn busnes 68 oed yw rhedeg garej Ceir Cymru ym mhentref Bethel ger Caernarfon, a hynny ers degawdau…

Pam oeddech chi eisiau bod yn athro Hanes?